Change Ahead!

  • 25 augustus 2014

Change Ahead!

Het arbeidsrecht gaat flink veranderen de komende jaren. Onder meer door de nieuwe wet Werk en Zekerheid, op het gebied van ontslag en flexibel personeel. De Wet werk en zekerheid is afgelopen dinsdag 10 juni 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet regelt onder meer versoepeling van het ontslagrecht en versobering van de WW. Ook zou de positie van flexwerkers hiermee verbeterd moeten worden. Lees hieronder de belangrijkste wijzigingen in onze CAO vanaf 1 juni 2014.

  • Artikel  20 Non-concurrentiebeding: lid 1 is aangescherpt naar aanleiding van wetgeving: alle rechtstreekse (concurrentie)bedingen die belemmeren dat een uitzendkracht in dienst treedt van de inlener zijn verboden.
  • Artikel 27 Vakantierechten: lid 6 is nieuw toegevoegd waarin is opgenomen dat indien een uitzendkracht dit tijdig verzoekt, hij de vakantiedagen maximaal nog dertig maanden kan opsparen na einde van het betreffende kalenderjaar, voordat deze komen te vervallen. Dit ten behoeve van een aanstaande langdurige vakantie.
  • Artikel 28 Opname en uitbetaling van opgebouwde rechten: lid 1 sub d is nieuw toegevoegd waarin werknemer en werkgever in een separate schriftelijke overeenkomst naast de uitzendovereenkomst, kunnen overeenkomen dat de reserveringen na einde dienstverband binnen 18 weken worden uitbetaald in plaats van 6 weken.
  • Artikel 30 Scholing: lid 4 sub b is nieuw toegevoegd waarin wordt bepaald dat met uitzendkrachten in fase 3, eens per jaar een scholings- en ontwikkelingsgesprek zal worden gevoerd.
  • Artikel 35 Uitzendkrachten en verhoging van de arbeidsparticipatie:     – Lid 1 sub c: de leeftijdsgrens van 23 jaar is geschrapt;     – Lid 3: de periode om het afleidingspercentage toe te passen in verruimd naar 52 gewerkte weken     – Nieuw lid 4: aparte bepaling over loonbetaling van Wajongers opgenomen – Lid 5 sub a en b: met de uitzendkracht zal eens per halfjaar een ontwikkelings-en opleidingsgesprek worden aangegaan. Verder kan aan de uitzendkracht zonder startkwalificatie worden aangeboden door de uitzendonderneming dat deze een kwalificerende opleiding gaat volgen.

Ingangsdata onderdelen CAO en Wet Werk en Zekerheid worden op de website van NBBU schematisch weergegeven.

 

 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Wacht dan niet langer en neem direct contact met ons op via het onderstaande contactformulier en we zullen z.s.m. contact met u opnemen.

Handige informatie

Copyright © 2014 Uitzendbureau VPR. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer, Privacybeleid